วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดแห่งแรกของภาคอีสาน

ประวัติ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า วัดสุปัฏน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคอีสานและจังหวัดอุบลร โดยได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 4 ปัจจุบันพระวิบูลธรรมาภรณ์(ชาย ชาคโร )ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส (ข้อมูลอาจไม่อัพเดต)

สถานที่ตั้ง แผนที่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสุปัฏน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

แผนที่ การเดินทาง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

https://goo.gl/maps/g2jcJp7SxKsHPfr39

เจ้าอาวาสวัด มีดังนี้

 1. พระอธิการดี พนฺธุโล
 2. พระอธิการเพ็ง
 3. พระอธิการเพชร
 4. พระอธิการสีโห
 5. พระอธิการสี
 6. พระญาณรักขิต (จันทร์ สิริจนฺโท)
 7. พระโพธิวงศาจารย์ (อ้วน ติสฺโส)
 8. พระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุ้ย ญาณาสโย)
 9. พระธรรมบัณฑิต(ญาณ ญาณชาโล)
 10. พระเทพกวี (นัด เสนโก)
 11. พระโพธิญาณมุนี (ภา ปภาโส)
 12. พระรัตนมงคลมุนี (ยงยุทธ ตปนิโย)
 13. พระวิบูลธรรมาภรณ์ (ชาย ชาคโร)

เบอรโทรศัพท์ติดต่อ

0-4525-4639 วันและเวลาทำการ: กรุณาติดต่อล่วงหน้า จึงจะเปิดให้เข้าชม

ช่องทางติดต่ออื่นๆของวัด

facebook fanpage: วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *