โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีในประเทศไทย และมีความสำคัญในฐานะศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์:

ประวัติและภูมิหลัง

 • การก่อตั้ง: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) โดยอยู่บนพื้นที่ประทานของหม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพลและหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล ซึ่งเป็นที่ดินตกทอดมาเป็นมรดกในบริเวณที่เรียกว่า “สวนโนนดง” ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน).

ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ตั้ง: อยู่ที่เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประเภท: โรงพยาบาลศูนย์
 • ผู้อำนวยการ: นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 • จำนวนเตียง: 1,188 เตียง
 • สังกัด: กระทรวงสาธารณสุข
 • ความร่วมมือ: มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันพระบรมราชชนก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 • โครงการ: โรงพยาบาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ซึ่งมียุทธศาสตร์ “รับจากชนบท เรียนที่ชนบท และกลับสู่ชนบท”.
 • หลักสูตรการศึกษา: นักศึกษาจะศึกษาในชั้นปรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืออุบลราชธานี ก่อนที่จะไปศึกษาในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลนี้.

การศึกษาและหลักสูตร

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.): จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 • ระยะเวลาการศึกษา: ระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรนี้คือ 6 ปี.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และยังเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาให้กลับไปให้บริการในชนบทตามมุ่งหมายของโครงการ CPIRD.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *